Categorías
actos libros

A Cova dos Ratos no Sétimo Andar

Sétimo Andar, Poesía Alén
18 de setembro, a partir das 21 horas

Sétimo andar, poesía alén

ISBN: 978-84-92590-67-4

Dep. Legal: VG 631-2010

Libro editado baixo Licenza Creative Commons

Categorías
libros

Sétimo Andar, Poesía Alén

Aló vai o novo libro da Porta Verde do Sétimo Andar. Chegando ás librerías e agardando a primeira das presentacións, que se fará a mediados de setembro,  moi probablemente.

Categorías
textos

Sipylus e a señora D´Eon

Relato publicado o día de hoxe no Xornal de Galicia. Salvando algunhas modificacións erradas, o texto responde ao orixinal. Trátase dun diálogo entre o Cabaleiro D’Eon e o porteiro dunha festa, fillo do poeta e médico italiano Girolamo Fracastoro, de nome Sipylus, termo relacionado etimoloxicamente coa enfermidade sífile.